Deelnemingsvoorwaarden

Download de voorwaarden in PDF formaatDeelnemingsvoorwaarden Qassa

Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Qassa van Qassa B.V., gevestigd te [3891GH] Zeewolde aan Gouwzee 3B en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39096797 (hierna: ‘Qassa’).

Door je te registreren voor onze dienstverlening en akkoord te gaan met onze Deelnemingsvoorwaarden ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Deelnemingsvoorwaarden en het Privacybeleid op de overeenkomst tussen jou en Qassa. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat je je registratie via de link in de bevestigingsmail van Qassa hebt bevestigd.

Wij adviseren je om deze Deelnemingsvoorwaarden en het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1: Definities
In deze Deelnemingsvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel in enkelvoud als in meervoud) de volgende betekenis:
Adverteerders: de adverteerders (waaronder ook Webshops) die zijn aangesloten bij Qassa, waarbij je, in de meeste gevallen, Qoins kunt sparen;
Deelnemer/Je: een natuurlijk persoon, woonachtig in Nederland, die met Qassa een overeenkomst voor deelname aan het Spaarprogramma sluit;
Dienst: de overeengekomen dienst van Qassa bestaande uit (i) een Spaarprogramma waarmee Qoins kunnen worden gespaard en (ii) het verzenden van Qassamails
Qoins: de punten die Deelnemers als cashback via het Spaarprogramma kunnen sparen;
Qassadeals: producten die je via de Website kan bestellen;
Qassamail: e-mails die Qassa in het kader van de Dienst stuurt met daarin bijvoorbeeld een overzicht van de gespaarde Qoins, aanbiedingen van Adverteerders en marktonderzoeken waarmee je, in de meeste gevallen, Qoins kunt sparen, QassaDeals, jouw gebruik van de Dienst en andere informatie over Qassa en haar dienstverlening;
Spaarprogramma: het spaarprogramma van Qassa waarmee Deelnemers cashback, in de vorm van Qoins, kunnen sparen en inwisselen;
Webshops: de bij Qassa aangesloten webshops, vermeld op de Website;
Website: de website www.qassa.nl, inclusief de webpagina waarop Qassadeals besteld kunnen worden.

Artikel 2: Spaarprogramma
2.1 Onder de in deze Deelnemingsvoorwaarden opgenomen voorwaarden biedt Qassa je de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan het Spaarprogramma en daarmee Qoins te sparen.
2.2 Qoins kunnen op verschillende manieren gespaard worden: bijvoorbeeld door het doen van online aankopen bij een Webshop of, in geval van een Qassadeal (bij de Website) door te klikken op Qassamails of het deelnemen aan spelletjes binnen de Website.
2.3 Qoins hebben een minimale waarde van 1 eurocent per 1.000 (duizend) Qoins. Qoins kunnen worden ingewisseld voor bijvoorbeeld geld, korting(sbonnen) of worden gedoneerd aan goede doelen. Het inwisselen en doneren kan alleen in veelvouden van 1.000.000 (één miljoen) Qoins. In je account vind je een overzicht van het aantal door jou gespaarde Qoins.
2.4 De Qoins zijn persoonsgebonden. Je kan de Qoins niet verhandelen of anderszins overdragen aan derden, waaronder andere Deelnemers. Qoins kunnen niet buiten het Spaarprogramma gebruikt worden.
2.5 De Qoins zullen als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst automatisch vervallen.
2.6 Er zijn geen mogelijkheden binnen ons Spaarprogramma om Qoins te kopen via een financiële (bank)transactie. Er vindt binnen ons Spaarprogramma nooit een financiële (bank)transactie plaats die loopt vanuit een Deelnemer richting ons Spaarprogramma.


Artikel 3: Qassamails en Browser Push notificaties
3.1 Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven bestaat de Dienst uit de verzending van de Qassamails en/ of Browser Push notificaties. Hiernavolgend, wanneer wordt vermeld 'Qassamails', wordt bedoeld zowel Qassamails en/ of Browser Push notificaties. Via deze Qassamails kan je Qoins en dus cashback sparen. Op Qassa rust geen verplichting om een minimum aantal Qassamails te versturen.
3.2 Afhankelijk van je persoonlijke mailinstellingen, bevatten de Qassamails informatie over Qassa, nieuwe QassaDeals of aanbiedingen van Adverteerders of van interessante marktonderzoeken waarmee je Qoins kunt sparen.
Let op: Qassa kan niet van te voren aangeven van welke Adverteerders, aanbieders van marktonderzoeken of QassaDeals de informatie of aanbiedingen afkomstig zijn. Deze partijen kunnen bijvoorbeeld worden geselecteerd aan de hand van de door jou verstrekte persoonlijke informatie.
3.3 De Qassamails kunnen aan de hand van de persoonsgegevens en persoonlijke informatie uit je account en jouw gebruik van onze Dienst speciaal op jou worden afgestemd. De Qassamails zijn dus niet voor alle Deelnemers hetzelfde. In het kader van voorgaande is het van belang om de informatie in je account up-to-date te houden.
3.4 Door in de persoonlijke mailinstelling te kiezen voor de ontvangst van e-mails met de informatie van jouw keuze, geef je Qassa uitdrukkelijk toestemming om:
(i) de Qassamails, met de door jou gekozen informatie, in de overeengekomen frequentie aan het door jou bekend gemaakte email adres te sturen;
(ii) voor het selecteren en samenstellen van de inhoud van de Qassamails gebruik te maken van de persoonsgegevens en persoonlijke interesses en informatie uit jouw account.
Voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens en persoonlijke informatie verwijzen we naar ons Privacybeleid.
3.5 Qassa is niet verantwoordelijk voor de aanbiedingen en de producten en diensten van de Adverteerders. Indien je klachten hebt naar aanleiding van een aanbieding, product of dienst, dien je je te wenden tot de betreffende Adverteerder. Indien je niet beschikt over de gegevens van een Adverteerder, kan je contact opnemen met [email protected]. Qassa zal de klacht doorsturen naar de betreffende Adverteerder danwel de contactgegevens van deze Adverteerder aan je verstrekken.
3.6 Indien je in je persoonlijke mailinstelling daarvoor hebt gekozen, bevatten de Qassamails informatie / aanbiedingen met betrekking tot deelname aan een online onderzoek van de Adverteerder (zijnde in dit geval een onafhankelijk onderzoeksbureau). Deelname aan dergelijk onderzoek is altijd anoniem; de door jou ingevulde antwoorden en gegevens worden volledig anoniem door het onderzoeksbureau verwerkt. Deze gegevens zijn dus nooit tot jou herleidbaar. Mocht je hierover vragen hebben, kan je je altijd wenden tot het betreffende onderzoeksbureau.
3.7 Qassa biedt bij een groot aantal Qassamails de mogelijkheid om, gedurende een beperkte periode van 7 dagen na ontvangst van de mail, Qoins te verdienen door op de mail te klikken. Daarnaast wordt er bij veel Qassamails de mogelijkheid geboden om Qoins te sparen door bijvoorbeeld een aankoop te doen bij de Adverteerder die is opgenomen in de Qassamails. Deze mogelijkheid is eveneens beperkt geldig en varieert per Qassamail.


Artikel 4: Voorwaarden aan gebruik van de Dienst
4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet je minimaal zestien jaar of ouder zijn en een vaste woon of verblijfplaats in Nederland hebben. Bovendien dien je een account aan te maken en daarbij persoonsgegevens in te vullen. Met behulp van de door jou opgegeven inlognaam/ emailadres en het wachtwoord kun je inloggen in je account.
4.2 Je bent niet gerechtigd om (i) meerdere accounts aan te maken of (ii) hetzelfde e-mailadres voor meerdere accounts te (laten) gebruiken.
4.3 Je staat ervoor in dat alle door jou in het account ingevulde gegevens volledig, juist en actueel zijn en dat je je account uitsluitend voor jezelf zult gebruiken. Qassa behoudt zich het recht voor om de gegevens te valideren en/ of te verifiëren. Als je gegevens wijzigen (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of een ander huisadres) dan dien je deze wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door te gegeven, via [email protected] of via de website.
4.4 Je dient vertrouwelijk om te gaan met je inloggegevens en bent verantwoordelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam/ emailadres en het wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt.
4.5 Qassa kan je de mogelijkheid bieden om Qoins te sparen door diensten of producten van een Adverteerder te kopen en/ of daarvan gebruik te maken. Alleen als je daadwerkelijk geïnteresseerd bent, dien je hiervan gebruik te maken. Indien geconstateerd wordt dat je een onjuiste of valse aanmelding of bestelling doet of indien je de bestelling of aanmelding bij de Adverteerder annuleert of herroept, is Qassa gerechtigd om de Qoins te crediteren en/of je account te blokkeren. Deelnemers kunnen worden verplicht om op verzoek van Qassa eventuele order- en/of betaalbevestigingen voor de afname van diensten en/of producten van de Adverteerder te overleggen, ten einde de verdiende Qoins te verifiëren.
4.6 Gemiste transacties kunnen gemeld worden bij de Ledenservice. Er kan door onze medewerkers worden gevraagd om bevestigingen. Deze zullen conform de dan geldende AVG voorwaarden worden verwerkt. De transactie is zichtbaar in het saldo overzicht van je account indien en pas vanaf het moment dat deze daadwerkelijk wordt toegekend door Qassa. Alleen claims die bij Qassa zijn aangemeld, worden opgepakt. Er dient geen contact te worden opgenomen met de webshop of adverteerder. 90 dagen na transactiedatum wordt een gemiste sale niet meer in behandeling genomen.

Artikel 5: Prijzen winnen via acties
5.1 Qassa organiseert verschillende acties (bijvoorbeeld spelletjes of wedstrijden) om Qoins of andere prijzen te winnen. Deze acties worden steeds via de Website en/of de Qassamail bekend gemaakt. Wij adviseren je dan ook om de Website in de gaten te houden.
5.2 Op deze acties kunnen aanvullende actievoorwaarden en, indien relevant, de van toepassing zijnde gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing zijn. Deze wordt apart aan je bekend gemaakt. Door deel te nemen aan de actie verklaar je je akkoord met de van toepassing zijnde actievoorwaarden. De prijzen worden alleen uitgekeerd indien je aan de actievoorwaarden voldoet.

Artikel 6: Uitbetaling van Qoins
6.1 Indien je 1.000.000 (één miljoen) of meer Qoins hebt gespaard, kan je de Qoins inwisselen voor geld. Qoins kunnen alleen worden ingewisseld in veelvouden van 1.000.000 (één miljoen). Het resterende saldo blijft in je account staan. Daarmee kun je doorsparen voor een volgende uitbetaling.
6.2 Het geld kan onder andere worden uitbetaald via de bank, via het bestellen van een kortingscode, producten of diensten of door het overmaken naar een goed doel.
6.3 Je verzoek tot uitbetaling op je bankrekening zal binnen één maand na aanvraag gecontroleerd en afgehandeld worden.
6.4 Het door jou opgegeven bankrekeningnummer mag maar voor één account bij Qassa gebruikt worden. Wordt deze bij meerdere accounts gebruikt, dan is Qassa gerechtigd om deze accounts te blokkeren en de Dienst te beëindigen.
6.5 De (elektronische) boekhouding van Qassa geldt als bewijs voor de uitbetaling, behoudens schriftelijk tegenbewijs door de Deelnemer.
6.6 Het maximale uitbetalingsbedrag dat in zijn totaliteit (losse transacties bij elkaar opgeteld) op jaarbasis kan worden aangevraagd, bedraagt per Deelnemer 750 euro.

Artikel 7: Privacy en persoonsgegevens
7.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient Qassa je persoonsgegevens te verwerken. Qassa neemt de persoonsgegevens op in een bestand.
7.2 Qassa draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere (privacy)wetgeving, waaronder ook de regelgeving op het gebied van e-marketing zoals neergelegd in de Telecommunicatiewet. Het Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens door Qassa.

Artikel 8: Dienstverlening
8.1 Qassa heeft (de inhoud van) de Dienst, waaronder de Website en het Spaarprogramma met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. In het bijzonder garandeert Qassa niet dat:
- de Dienst en de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten, onvolkomenheden en/ of gebreken noch dat gebreken kunnen worden verholpen;
- de Website en de Qassamails met de daarop aangeboden informatie en aanbiedingen geschikt, actueel, betrouwbaar en rechtmatig zijn;
- er geen onvolledigheden of onjuiste informatie zitten in het Qoinssaldo;
- derden de Dienst of de Website niet onrechtmatig zullen gebruiken.
8.2 Qassa spant zich naar alle redelijkheid in de Dienst en de Website te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens of uw account. Qassa legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek.
8.3 Qassa is gerechtigd de Dienst en de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Qassa en haar bestuurders zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Qassa. De totale aansprakelijkheid van Qassa bedraagt nooit meer dan € 20,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Iedere aansprakelijkheid van Qassa voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade en schade door verlies van Qoins is uitgesloten.

Artikel 10: Beëindiging
10.1 Je kan de overeenkomst met Qassa op ieder gewenst moment beëindigen door: een beëindigingsmail te sturen aan [email protected], je account te verwijderen of gebruik te maken van de uitschrijflink welke steeds onderaan elk Qassa bericht is opgenomen.
10.2 De overeenkomst eindigt automatisch op het moment dat de Deelnemer komt te overlijden.
10.3 Qassa zal de overeenkomst beëindigen indien je gedurende een onafgebroken periode van zes (6) maanden geen gebruik hebt gemaakt van de Dienst. Voorafgaand aan het einde van deze periode, zal Qassa je een waarschuwingsmail sturen en je verzoeken om (i) per mail aan te geven of je de overeenkomst wilt voortzetten of (ii) opnieuw gebruik te maken van de Dienst, door in te loggen in je account. Indien Qassa vervolgens geen mail van je ontvangt en je evenmin inlogt in je account, zal Qassa de overeenkomst na verloop van de genoemde periode van zes (6) maanden beëindigen.
10.4 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Qassa gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
- technische of bedrijfseconomische redenen of (wijzigingen in) wet- en regelgeving dat noodzakelijk maken;
- Qassa een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat je in strijd handelt met artikel 4.2, 4.3, of enige andere verplichting uit de overeenkomst (waaronder de Deelnemingsvoorwaarden), op ongeoorloofde wijze gebruik maakt van de Dienst en/of anderszins schade berokkend aan Qassa, andere Deelnemers of de Adverteerders.
10.5 Bij tegenvallende resultaten is Qassa gerechtigd te stoppen met de Dienst en de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, zonder schadeplichtig te zijn.
10.6 Na de beëindiging van de overeenkomst wordt je account direct verwijderd en komen de door jou gespaarde Qoins automatisch te vervallen. Openstaande verzoeken tot uitbetaling kunnen niet worden afgehandeld als het account is verwijderd.
10.7 De beëindiging van de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de relatie / overeenkomst die je bent aangegaan met de Adverteerders.

Artikel 11: Algemeen
11.1 Qassa is gerechtigd de Deelnemingsvoorwaarden (inclusief het Privacybeleid) te wijzigen. Qassa zal de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website publiceren of per e-mail bekend maken. Indien je niet akkoord gaat met de wijzigingen kan je de overeenkomst opzeggen. Indien je na de wijziging doorgaat met het gebruik van Dienst, wordt daarmee je aanvaarding van de nieuwe versie van de Deelnemingsvoorwaarden verondersteld.
11.2 Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website en de Qassamails waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) materiaal en software berusten bij Qassa of haar licentiegevers. Je mag de Website of de Qassamail, of enig onderdeel daarvan, niet verveelvoudigen, wijzigen, openbaar maken of op welke wijze dan ook in ander materiaal verwerken.
11.3 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.Zeewolde, mei 2022