Saldo inwisselen
Kies één van de uitbetalingsopties.

Kies een goed doel

CliniClowns Nederland biedt afleiding en plezier aan zo veel mogelijk kinderen die het moeilijk hebben door ziekte of handicap. De CliniClowns laten de kinderen weer even baas zijn over hun eigen situatie, laten ze gewoon weer even kind zijn. Selecteer
Méér dan ooit is het tijd om kinderen in sloppenwijken te helpen. Zonder hulp neemt het aantal kinderen dat opgroeit in een sloppenwijk alleen maar toe. Voor een kind in een sloppenwijk is dít de realiteit: Niet naar school kunnen. Smerig werk in een fabriek of op de vuilnisbelt. Geen fatsoenlijk dak boven je hoofd. Elke dag vechten om te overleven. Een uitzichtloos bestaan. Selecteer
Wij helpen mensen die in nood verkeren als gevolg van natuurrampen, armoede of andere rampen. Daarbij gaan wij uit van de veerkracht en de motivatie van de mensen zelf om een betere toekomst te creëren. Selecteer
De Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF Geleidehonden) leidt sinds 1935 geleidehonden op voor blinden en zeer slechtzienden. Deze honden leren om hun baas veilig door het verkeer en langs ieder obstakel te leiden. Meer dan welk ander mobiliteitsmiddel ook, biedt de geleidehond de visueel gehandicapte de mogelijkheid zich zelfstandig in de maatschappij te bewegen. Want een hond heeft altijd tijd en altijd zin om zijn baas waar dan ook naartoe te begeleiden. Selecteer
Eén op de twintig kinderen in Nederland krijgt te maken met jeugdzorg, meestal omdat er thuis problemen zijn. Soms lopen die problemen zelfs zo hoog op dat het kind niet meer thuis kan wonen. Kinderhulp is er om al die tienduizenden kinderen in de jeugdzorg een beetje gewoon geluk te bezorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een weekje kamperen met het hele kindertehuis, de contributie van een sportclub, een fiets of een presentje met Sinterklaas. Selecteer
Bont voor Dieren zet zich in vóór dieren, tégen bont. Iedere dag worden er nog honderden dieren op gruwelijke wijze gedood om hun vacht. Wij vinden dat je geen dieren moet doden voor hun vacht. Bont is een luxe produkt waar veel goede alternatieven voor zijn. Niemand heeft bont nodig om zich mooi en warm te kleden. Selecteer
War Child zet zich in voor een vreedzame toekomst voor kinderen in oorlogsgebieden. War Child richt zich op de psychosociale ontwikkeling van kinderen zodat zij de kans krijgen op te groeien tot gezonde volwassenen. Creativiteit, sport en onderwijs staan in onze aanpak centraal. Met dans, muziek, theater en sport leren kinderen hun emoties uiten en hun oorlogservaringen verwerken. Met deze activiteiten brengen we ook mensen samen die bijvoorbeeld tijdens de oorlog tegenover elkaar zijn komen te staan. Selecteer
Steun Giro 555 altijd de nodige hulp bij grote natuurrampen. (Bijvoorbeeld de aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan) Selecteer
Stop Kindermisbruik wil voorkomen dat er nog meer kinderen slachtoffer worden van smokkelaars en uitbuiters. De kinderen die al slachtoffer zijn willen we uit hun verschrikkelijke situatie bevrijden en helpen bij het opbouwen van een nieuw leven. Jij gunt toch ook ieder kind een echt kinderleven, steun daarom de strijd tegen kindermisbruik. Selecteer
Stichting Vlinderkind ondersteunt het onderzoek naar de genezing van EB financieel, genereert bekendheid en zet zich op allerlei manieren in om de kwaliteit van leven voor mensen met EB te verbeteren. Selecteer